Regulamin Galerii KoneserSztuki.pl

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu KoneserSztuki.pl.
Użytkownik rozpoczynający i korzystający z serwisu KoneserSztuki.pl akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
Użytkownikiem Galerii KoneserSztuki.pl może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa.
 
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach KoneserSztuki.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.
 
§1. Właścicielem oraz operatorem Internetowej Galerii Malarstwa KoneserSztuki.pl jest firma Albert Jerka zwanym dalej KoneserSztuki.pl z siedzibą przy ul. Miodowej 113 B/2, 71-497 Szczecin, zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Nip: 851-187-23-89  Regon: 810100683
§2. KoneserSztuki.pl prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są własnością Galerii, a także komisową sprzedaż dzieł sztuki. 
§3. Zamówienia w KoneserSztuki.pl można składać poprzez:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 - telefonicznie +48 662 007 783
§4. Prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać powiadomienie o zamiarze dokonania zwrotu przed upływem terminu 14 dni licząc od dnia otrzymania dzieła na adres mailowy Galerii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Galerii KoneserSztuki.pl  nie posiadającym śladów użytkowania oraz nieuszkodzonym.
§5.  Ceny dzieł sztuki prezentowanych w Galerii są cenami brutto, zawierają podatek VAT. KoneserSztuki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii w przypadku braku dostępności obrazu. Zmiana cen lub wycofanie dzieła sztuki nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji.
 
Ochrona danych osobowych
§6. Galeria KoneserSztuki.pl reprezentowana przez Alberta Jerkę zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci Galerii KoneserSztuki.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Dane zbierane podczas transakcji kupna-sprzedaży to imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego,  (wymagane do wystawienia faktury VAT), dane niezbędne do realizacji płatności i do celów ewidencji sprzedaży.
 
Poniższe punkty Regulaminu dotyczą wyłącznie warunków współpracy artystów z Galerią KoneserSztuki.pl oraz przysługujących im praw autorskich.

§7. Umieszczenie wizerunku pracy (zdjęcia) wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora na stronie KoneserSztuki.pl oznacza iż osoba wskazana jako autor pracy w pełni korzysta z ochrony należnych jej praw autorskich.  Artysta chcący podjąć współpracę lub już współpracujący z Galerią KoneserSztuki.pl jest zobowiązany złożyć oświadczenie poprzez akceptację niniejszego regulaminu  że zamieszczony przez niego wizerunek pracy nie jest  przeróbką, kopią  lub adaptacją cudzego dzieła.
§8. Umieszczenie wizerunku pracy (zdjęcia) wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora w serwisie KoneserSztuki.pl jest równoznaczne z uprawnieniem KoneserSztuki.pl do wykorzystania wizerunku pracy w celu promocji i reklamy oraz sprzedaży jej oryginału.

 

Zapisy końcowe
§9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.