Artysta Graszka Paulska - Podszepty
Kliknij i powiększ obraz lub przesuwaj kursorem po obrazie.
Artysta Graszka Paulska - Podszepty

Graszka Paulska
Podszepty

Obraz olejny, Graszka Paulska, 2015
Rozmiar 100 x 70 cm

Graszka Paulska, „Podszepty”,

olej na płótnie, 100 x 70 cm, 2016.

Niedostępny.

Status: Niedostępny

Biografia Artysty

 

Artystka mieszka i pra­cuje w Warszawie. Od 2010 roku należy do grupy „Visionary Art” zało­żo­nej przez Otto Rappa. Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­wego sto­wa­rzy­sze­nia – Society of Art of Imagination w Londynie, któ­rego patro­nem hono­ro­wym jest znany sur­re­ali­sta austriacki prof. Ernst Fuchs. Jej prace były publi­ko­wane w kata­lo­gach Imaginaire V, Imaginaire VI , Imaginaire Vii, Visionary Art Yerbook 2010–2011. Prezentowała swoje prace na wysta­wach w Polsce, Austrii, Włoszech, USA, Meksyku, Rosji. Maluje głow­nie w tech­nice pasteli, spo­ra­dycz­nie oleju.

„Malarstwo jest dla mnie wewnętrzną potrzebą emo­cjo­nal­nego i ducho­wego oczysz­cze­nia, jest to pewien rodzaj medy­ta­cji.”

Graszka Paulska

Wystawy:

2011 – International Exhibition 'Yin-Yang' - Central Museum of Contemporary History of Russia, Moscow 

2011 - 11. National Review of Contemporary Art FORMA 2011, Rawicz 

2011 - International Exhibition - Art Show 'Geysers of Subconsciousness-7', Moscow 

2012 - International Exhibition The Society for Art of Imagination in Phantasten Museum,Vienna 

2012 - International Exhibition Visionaries, QCC Art Gallery, New York 

2012 - International Exhibition - Art Show 'Geysers of Subconsciousness-8', Moscow :

2013 - Simboli e Archetipi - Teramo 

2013 - Art Show 'GEYSERS OF SUBCONSCIOUSNESS at The Red Oktober', Moscow 

2013 -2014- International Exhibition Magical Dreams II 

2014 - EXPO DREAMS & DIVINITIES SAN CRISTOBAL - Mexico 

2014 - International Exhibition Visionaries SEERS of the SOUL - Blue Door Art Gallery - USA 

2014 - International Exhibition IMAGINAIRE 7. The Magic Seven - Lindholm castle, Denmark 

2014 - Za horyzontem zdarzeń - magiczna strefa surrealizmu, Gallery Quantum, Warsaw 

2015 - International Exhibition 'Phantastische Venus 2015' - Viechtach, Germany 

2015 - 2016 - International Exhibition Magical Dreams III 

Opis obrazu

Obraz olejny, Graszka Paulska, 2016
Rozmiar 100 x 70 cm

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież