Maxymilian Novak Zempliński

Maksymilian Novák-Zempliński urodził się w Warszawie 25 lutego 1974. W 1999 r. ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Sztuk w W-wie. Już od początku lat 90-tych jego prace zaczęły budzić zainteresowanie kolekcjonerów zarówno w Polsce jak i za granicą. Od kiedy jego styl zaczął się krystalizować stał się rozpoznawalny na rynku sztuki i poszukiwany jako rodzaj przeciwwagi dla nurtów zrywających z klasycznym warsztatem malarskim. Jakkolwiek nowoczesny w wielu warstwach, nie daje się jednak zakwalifikować do żadnego ze współczesnych nurtów w sztuce. Nie jest to fantastyka, realizm ani surrealizm. Artysta stworzył właściwie odrębny gatunek, własny nurt nie wpisujący się w tzw. ewolucję sztuki. Czerpie tyle samo z historii co z teraźniejszości. Tworzy balansując na krawędzi wymiarów, jak i stylów malarskich.