Regulamin Galerii KoneserSztuki.pl

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu KoneserSztuki.pl.
Użytkownik rozpoczynający i korzystający z serwisu KoneserSztuki.pl akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
Klientem Galerii KoneserSztuki.pl może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa.
 
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach KoneserSztuki.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.
 
§1. Właścicielem oraz operatorem Internetowej Galerii Malarstwa KoneserSztuki.pl jest firma Albert Jerka zwanym dalej Galeria KoneserSztuki.pl z siedzibą przy ul. Miodowej 113 B/2, 71-497 Szczecin, zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Nip: 851-187-23-89  Regon: 810100683
§2. KoneserSztuki.pl prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są własnością Galerii, a także prezentuje dostępne obrazy artystów z którymi współpracuje.
§3. Zamówienia w KoneserSztuki.pl można składać poprzez:
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 - telefonicznie +48 662 007 783
§4. Prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać powiadomienie o zamiarze dokonania zwrotu przed upływem terminu 14 dni licząc od dnia otrzymania dzieła na adres mailowy Galerii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Galerii KoneserSztuki.pl  nie posiadającym śladów użytkowania oraz nieuszkodzonym.
§5.  Ceny dzieł sztuki prezentowanych w Galerii są cenami brutto, zawierają podatek VAT. KoneserSztuki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii w przypadku braku dostępności obrazu. Zmiana cen lub wycofanie dzieła sztuki nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji.
 
Ochrona danych osobowych

§6.
1. Galeria KoneserSztuki.pl reprezentowana przez Alberta Jerkę przetwarza i  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” oraz ustawie o "Świadczeniu usług drogą elektroniczną". Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe przetwarzane  są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych  zwanego dalej „RODO”.
2. Dane zbierane podczas transakcji kupna-sprzedaży obrazu na rzecz Klienta to imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego,  (wymagane do wystawienia faktury VAT), dane niezbędne do realizacji płatności i do celów ewidencji sprzedaży. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez KoneserSztuki.pl, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Galerii na rzecz Klienta. 
3. Klient w celu zadania pytania o cenę obrazu musi wysłać mail lub wypełnić formularz wysyłający wiadomość na mail Galerii KoneserSztuki.pl. W formularzu oznaczonym tytułem "Zadaj pytanie o obraz" wymagane jest dobrowolne podanie określonych danych osobowych by umożliwić Galerii udzielenie odpowiedzi. Bez ich podania udzielenie odpowiedzi, świadczenie usług nie będzie możliwe. 
4.  Administratorem danych osobowych jest  Albert Jerka, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 48 662 007 783 .
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji i poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora danych osobowych.
6. Galeria  KoneserSztuki.pl  może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  w celu świadczenia usługi dla Klienta. Odbiorcą danych osobywych będą podmioty zapewniające świadczenie usług dla Klienta jak biuro księgowe, usługodawca hostingowy, firma kurierska dostarczająca zamówione obrazy),  bank przyjmujący wpłatę na rachunek firmowy oraz upoważnione do tego organy państwowe.

 

Poniższe punkty Regulaminu dotyczą wyłącznie warunków współpracy artystów z Galerią KoneserSztuki.pl oraz przysługujących im praw autorskich.

§7. Umieszczenie wizerunku pracy (zdjęcia) wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora na stronie KoneserSztuki.pl oznacza iż osoba wskazana jako autor pracy w pełni korzysta z ochrony należnych jej praw autorskich.  Artysta chcący podjąć współpracę lub już współpracujący z Galerią KoneserSztuki.pl jest zobowiązany złożyć oświadczenie poprzez akceptację niniejszego regulaminu  że zamieszczony przez niego wizerunek pracy nie jest  przeróbką, kopią  lub adaptacją cudzego dzieła.
§8. Umieszczenie wizerunku pracy (zdjęcia) wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora w serwisie KoneserSztuki.pl jest równoznaczne z uprawnieniem KoneserSztuki.pl do wykorzystania wizerunku pracy w celu promocji i reklamy oraz sprzedaży jej oryginału.

 

Zapisy końcowe
§9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, będą miały zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.